Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

31257105 English Academic and Professional Communication, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

Aika: 14.–17.6. ma–to klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tieteen ja työtehtävien viestintää englanniksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija käyttää rohkeasti englannin kieltä sekä opiskelun että työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy soveltamaan harjoittamiaan kieli- ja viestintätaitoja moninaisissa omaan alaansa liittyvissä yhteyksissä, erityisesti suullisissa kommunikointitilanteissa.

Suoritustapa: Joka päivä klo 9-12 liveopetus ja -työskentely Zoomissa, klo 13-15 tehtäviä Moodlessa. Läsnäolovelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Kurssilla on esim. luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja valmisteltu esitelmä ryhmässä esitettäväksi.

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Opetuskieli: englanti

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

 Opettaja: Tuomainen Satu

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 23, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Päivä ja kello: Ma: 09.00 - 15.00 Ti: 09.00 - 15.00 Ke: 09.00 - 15.00 To: 09.00 - 15.00

Aika: 14.6.2021 - 17.6.2021

Kurssimaksu: 140,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 20,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 120,00 €

Opintopisteet: 2.00

Ilmoittautuminen alkaa: 5.3.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 13.6.2021 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit