Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

88001300 Kuva ja asiakastyö – kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä

Aika:
Lähiopetus 29.10.2021 pe klo 10.00–17.00
Etäseminaari 12.11.2021 pe klo 13.00–17.00
Lähiopetus 18.11.2021 to klo 10.00–17.00
Etäseminaari 25.11.2021 to klo 13.00–17.00
Lähipäivä ja lopetus 3.12.2021 pe klo 10.00–17.00
Lähiopetuksen ja etäseminaarien välissä itsenäistä työskentelyä Moodlessa ja kehittämistehtäviä

Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa teoreettisen tietopohjan kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä käytännön valmiuksia soveltaa ko. menetelmiä koulutuksen jälkeenkin omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Koska koulutus sisältää omaan työhön liittyviä välitehtäviä, ja kuvamenetelmällistä luottamuksellista työnohjausta, käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Tavoitteena on oppia kuvataiteellisia tekniikoita sen verran kuin menetelmien soveltamisen kannalta on tarkoituksenmukaista. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Menetelminä käytetään sekä piirtämistä ja maalaamista että valokuvausta ja muotoilua, lisäksi käytetään valmiita kuvia. Kuvan ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, jotka eivät ole aiemmin piirtäneet ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta. Koulutuksen tavoitteena on rohkaista viestimään asiakkaiden kanssa myös kuvien kautta, joko niin että asiakas tekee kuvia, tai teette yhdessä, kunnioittaen yksilöllistä ilmaisutapaa ilman suorituspaineita. Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehitykseen liittyen.

Opetus jakaantuu kolmeen teemakokonaisuuteen, joista soveltamisen opetusta on eniten: teoria, käytännön taiteelliset tekniikat ja soveltaminen. Teorian opetus: toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä, luovien menetelmien käyttö asiakastyössä, kuvamenetelmien käyttö asiakastyössä, kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä, teoriaa ja historiaa. Käytännön taiteellisten tekniikoiden opetus: piirustusta, maalausta, muotoilua, käsitetaiteellista työskentelyä. Tekniikoiden opettelua myös etänä lähiopetuspäivien ulkopuolella, sillä tavalla kuin omassa työssä on tarkoituksenmukaista. Soveltamisen opetus: kehittämistehtävien avulla kuvamenetelmiä voi ottaa työssään käyttöön jo koulutuksen aikana. Lähiopetuspäivinä on mahdollisuus käsitellä asiakastyön tapauksia työnohjauksellisesti kuvamenetelmiä hyödyntäen. Itsereflektiotehtäviä myös lähiopetuksen ulkopuolella omaan työhön liittyen, soveltamisen opettelua ohjatusti.

Koulutus vastaa työmäärältään 3 opintopisteen laajuutta sisältäen 24 t lähiopetusta, 10 t etäopetusta, lisäksi omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä (47 t). Jonkun kerran voi olla poissa ja suorittaa sen lisätehtävillä.

Referenssejä vastaavan kurssin käyneiltä:

”Hakeuduin Kuvan käyttö asiakastyössä- koulutukseen löytääkseni ja oppiakseni uusia luovia, toiminnallisia ja kuvallisia työmenetelmiä auttaakseni perheitä ja perheenjäseniä löytämään tapoja ilmaista mm. tunteita ja ajatuksia, joita he eivät välttämättä tavoita sanallisella tasolla. Kuvallinen työskentely syvensi asiakastyötä ja sen kautta löytyi käsittelyyn sellaisia asioita, joita pelkästään sanallisella tasolla ei olisi voinut tavoittaa. Yllätyin kuvien voimasta omakohtaisesti lähiopetuspäivinä ja asiakastyössä, kuinka ne nostivat myös sellaisia asioita käsittelyyn, jotka olivat vasta sisäisenä hahmona. Koulutuksen aikana ymmärsin, kuinka kuvan kautta työskentely onnistuu ilman että ohjaaja ja/tai ohjattava on taiteellisesti lahjakas. Sain teoreettista ja käytännöllistä tietoa kuvallisten menetelmien käytöstä. Johannan laaja koulutus- ja osaamistausta antoivat mahdollisuuden käsitellä kuvallisia asioita monipuolisesti ja joustavasti. Johannan avoin ja innostava ohjaamistyyli loi luovan oppimisympäristön. Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin tähän koulutukseen, jossa opin todella paljon luovista, toiminnallisista ja kuvallisista työmenetelmistä, joita olen rohkeampi käyttämään jatkossa työssäni.” Diakoninen perhetyöntekijä

”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

”Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Viestintäkonsultti

”Haikein mielin koulutuksen päätyttyä. Oli kyllä niin ihana ryhmä ja opettaja. En muista, olisko koskaan ollut mitään vastaavaa. Antoisa ja monipuolinen prosessi monella tapaa!” "Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!" Työnohjaaja

"Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön." Pari- ja perhepsykoterapeutti

"Looginen oppimista ja prosessia tukeva ammattitaitoinen monipuolinen eteneminen aloituksesta päätökseen. Rohkaisi monipuoliseen kuvallisten menetelmien käyttöön asiakastyössä. Motivointi kuvalliseen tekemiseen."

Kohderyhmä: Neuvonta-, ohjaus-, hoito- ja muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekevät erityisesti terapeutit sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskentelevät, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekevät.

Kouluttaja: Kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry), taidefilosofi (FM), tohtorikoulutettava (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto) Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu www.oivallamme.fi  ja jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi / 040 410 1270. Kouluttaja on erityisesti kuvataidemenetelmiä soveltava työnohjaaja ja kuvataideterapeutti, ja neuvoo myös miten tapauskohtainen soveltaminen omaan työhön tapahtuu.

Kurssimaksu: 625 € (lisäksi tarvittavat taidetarvikkeet, jotka ohjeistetaan hankkimaan ensimmäisellä lähiopetuskerralla. Ensimmäiselle kerralle tuodaan mukana pari sivellintä, A3-kokoista ainakin 150-200 grammaista paperia sekä akvarellivärit ja liidut tai puuvärit).Opettaja: Wahlbeck Johanna

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 15, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Aika: 29.10.2021 - 3.12.2021

Kurssimaksu: 625,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 8.10.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 19.10.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu