Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

3670201B Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä B, 4 op

Aika:
18.1.–3.3.2021 ma ja ke klo 16.30–19.45
Huom. 1. ja 3.3. opetusta on klo 16.30–19.00
Loppukoe on kotona tehtävä etäkoe ajalla 7.–9.3.2021

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Uusinta on kotona tehtävä etäkoe ajalla 7.–9.6.2021
HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle! 

Kesto: 56 t

Sisältö ja tavoite: 
Täydennämme alkeiskursseilla opittua. Opiskelija oppii käyttämään ranskan kielen keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtämään yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön sekä tuntemaan ranskalaista tapakulttuuria. Aihepiireinä mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka ja terveys. Kielenkäyttötilanteista mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen. Tärkeimmät rakenteet: preesensin kertaus, relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja, konditionaali, adjektiivien vertailu, passé composé ja imperfekti. Tunneilla tehdään rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat taidot.

Kirja: 
Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus: 
Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN201 Ranskan jatkokurssi 1, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoettaOpettaja: Matveinen Anita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus

Päivä ja kello: Ma: 16.30 - 19.45 Ke: 16.30 - 19.45

Aika: 18.1.2021 - 9.3.2021 (54 oppituntia)

Kurssimaksu: 120,00 €

Opiskelijahinta: 95,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 24.3.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 18.1.2021 8.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit