Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

3310201B Italian jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

Aika: 18.1.–3.3.2021 ma ja ke klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta viikolla 8

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Loppukoe 8.3.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusinta 17.5.2021 ma klo 17.00–18.30
Järjestetään etäkokeina Moodle-alustalla.

Tavoite ja sisältö: Täydennämme italian peruskielioppia ja laajennamme sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään vaivattomammin, lukemaan ja kirjoittamaan sujuvammin sekä käyttämään monipuolisemmin eri aikamuotoja. Aihepiirit: ruokakulttuuri, retkeily, elämäntavat, menneistä tapahtumista kertominen ja taustan kuvaileminen, arjen sattumuksia, lomanviettotapoja ja kulttuurieroja. Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä prepositioista, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä.

Kirja: Bella vista 2, kpl 1–6

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA104 Italian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

JATKOKURSSIT
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.Opettaja: Taavitsainen-Petäjä Leena

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus

Päivä ja kello: Ma: 17.00 - 19.45 Ke: 17.00 - 19.45

Aika: 18.1.2021 - 8.3.2021 (41.96 oppituntia)

Kurssimaksu: 100,00 €

Opiskelijahinta: 75,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 20.3.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 18.1.2021 15.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit