Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

88002300 OMAKUVA N.Y.T. -ohjaajakoulutus

Aika: pe-la 9.-10.4.2021 ja 23.-24.4.2021 klo 9.00-15.00

Huom. Kurssi opetetaan etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa  on äänikortti ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä  nettiyhteys.

Tavoite ja sisältö: Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa sosiaali-, terveys- ja taidealojen ammattilaisille tai ammattiin opiskeleville valmiudet toimia OMAKUVA N.Y.T. taiteellisen kasvuryhmämallin ohjaajana.

Omakuva N.Y.T. on taiteellinen kasvuryhmämalli, joka on kehitetty alun perin nuorille, joilla on huolta omasta tai läheisensä mielen hyvinvoinnista. Mallin tavoitteena on tukea itsetuntemusta ja mahdollistaa identiteettityö. Malli perustuu kuvataiteen, teatterin, sanataiteen ja tanssin harjoitteisiin sekä mentalisaatiokykyä vahvistavaan ohjaajien reflektiiviseen työotteeseen. Omakuva N.Y.T. -prosessissa taiteellisten harjoitteiden aiheet kumpuavat osallistujien elämästä: sen haasteista, vahvuuksista ja tulevaisuuden kuvittelusta. Ryhmäprosessi tarjoaa turvallisen tilan tutkia suhteita itseen sekä toisiin ihmisiin, ja mahdollistaa asioiden uudenlaisen tarkastelun. Neljän intensiivipäivän koulutuksessa sukelletaan kokemuksellisesti Omakuva N.Y.T. -prosessin äärelle tutkimaan mentalisaatiota sekä taiteen mahdollisuuksia hyvinvoinnin tukemisessa.

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä pitää mieli mielessä, oma ja toisen. Se liittyy kykyyn tunnistaa ja säädellä tunteita, sekä havainnoida ihmissuhteisiin liittyviä monisäikeisiä tapahtumia mielessä. Mentalisaatio ryhmänohjaajan työotteena vahvistaa ammattilaisen omaa mentalisaatiokykyä ja edistää ammatillista kehittymistä sekä työssä jaksamista. Se antaa “mielen” työskentelylle, eli tekee työstä merkityksellisempää ja aiempaa henkilökohtaisempaa. Taide antaa alustan tutkia näitä ilmiöitä uusin tavoin.

Taide avaa tilan kuvittelulle, toisin katsomiselle ja tulkintojen rikkaudelle. Taiteellisten harjoitteiden kautta kokemuksia virittäydytään reflektoimaan sekä yksin että yhdessä. Osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen siitä, miltä tuntuu mentalisoida ryhmässä taiteen kautta.

Koulutuksen osallistujat saavat konkreettisia työvälineitä taideperustaisten ryhmien ohjaamiseen hyödyntäen reflektiivistä työotetta. Koulutus tarjoaa tietoa taiteen soveltamisesta tavoitteelliseen mielenterveyden edistämisen ja tukemisen työhön. Mentalisaatioon perustuva työote syventää ohjaajuutta ja edistää työhyvinvointia myös vaativissa ympäristöissä työskennellessä. Koulutuksessa käsitellään myös monialaisen työparityöskentelyn mahdollisuuksia ja kompastuskiviä. Koulutus sisältää myös ennakko- ja välitehtävän sekä kirjallisuutta mentalisaatiosta ja taiteesta. Sisältö:

Mitä on mentalisaatio ja mitä se tarkoittaa työotteena?

  • mieli meissä
  • reflektiivinen kyky
  • tunteiden tunnistaminen ja vastatunteet
  • kokemus ja ei-tietäminen
  • luottamuksen rakentuminen

Miten taiteen kautta voidaan edistää mentalisaatiokykyä?

  • taide ja mentalisaatio taiteessa
  • ohjaajuus OMAKUVA N.Y.T. ryhmässä
  • työparityöskentely taide- ja sotealan ammattilaisen välillä
  • taideperustaisen kasvuryhmän tavoitteet ja arviointi

Lisätietoa kasvuryhmämallista: www.finfamiuusimaa.fi/omakuvanyt

Blogikirjoitus koulutukseen osallistuneelta: https://www.sivistysvantaa.fi/nuortenvantaa/artikkelit/jutut/blogit/moodi/ammattilaisenaajelehtimisentilassa.html?fbclid=IwAR38J40wjz-YoFqUlngQXY96CthZb7y3NdwI87Axwzkkr9Un8wvPZ9mYamg

Ryhmämallista Taiteen edistämiskeskuksen Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirjassa: https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1331297?fbclid=IwAR0vKqknJ3ZIoNzcyhCclvXma9deIF7gOh7SENU4vB6dRSzGnAXvwlxx48E

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja taidealojen ammattilaiset ja ammattiin opiskelevat

Kouluttajat: Ursula Hallas, TeM, teatteripedagogi, Ryhmäpsykoterapeutti ja Sanni Sihvola TansM, koreografi, yhteisötaiteilija

Kesto: 24 otOpettaja: opettajia Useita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 15, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus

Päivä ja kello: Pe: 09.00 - 15.00 La: 09.00 - 15.00

Aika: 9.4.2021 - 24.4.2021

Kurssimaksu: 395,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 9.6.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 29.3.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit