Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

81603850 Restoratiivinen ja ratkaisukeskeinen sovittelu

Aika: 11.10.2021 ma, 12.11. pe, 10.1.2022 ma, 15.2.2022 ti, 18.3.2022 pe, 21.4. to, 25.5.2022 ke klo 9.00–16.00

Huom. Osallistujilta edellytetään suunenäsuojan käyttöä

Tavoite ja sisältö: Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä. Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Koulutuksessa opitaan restoratiivisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Sovitteluprosessin vetämisessä opitaan rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. Koulutuksessa: 

  • Opitaan restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet ja vaalitaan avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi. 
  • Hankitaan käytännön keinoja sovitteluprosessien läpiviemiseen.
  • Syvennetään ymmärrystä työyhteisökonfliktien syntymekanismeista. 
  • Tunnistetaan omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana ja pyritään johtamaan omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana.
  • Otetaan käyttöön oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä.
  • Sovelletaan opittua oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.  

Koulutukseen kuuluu käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä. Sisältö:

• Restoratiivinen sovitteluprosessi
• Ratkaisukeskeinen työote sovittelussa
• Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen
• Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana
• Vuorovaikutusdynamiikan vaikeuksien ja inhimillisten tunteiden/huolien huomiointi sovitteluprosessissa
• Motiivitulkintojen kirkastaminen ja itseymmärryksen kasvattaminen sovitteluprosessin aikana
• Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana
• Ennaltaehkäisevä työote konfliktiherkässä tilanteessa
• Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita
• Oma sovitteluprosessi ja sen reflektointi sovittelijana kasvamisessa
• Johtajan rooli sovitteluprosessissa
• Käytännön esimerkkejä elävästä sovittelijan elämästä
• Konfliktit oppimisprosesseina

 Koulutuksen rakenne:

• 7 seminaaripäivää 9 kuukauden aikana
• Vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella
• Kirjallisuuden reflektointi
• Omakohtainen sovitteluprosessin läpivieminen

Koulutuksen kirjamateriaalia on mahdollista hankkia omakustannushintaan

Kohderyhmä: Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR-henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset.

Kouluttajat:
Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja, Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Ismo Saario. Hän toimii Turun yliopistossa po hyvinvoinnin kehittämispäällikkönä ja hänellä on pitkä kokemus työyhteisösovittelun käytännöistä yliopistomaailmassa.

Sini Cavén, työterveyspsykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja, coach ja työyhteisösovittelija. Sinillä on vuosien vankka kokemus esimiestyöstä ja lukuisten työyhteisöjen sovitteluprosesseista.

Timo Pehrman. Hän on yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian tohtori (FT, YTM, MBA). Hän on tehnyt pitkän työuran sovittelijana jo vuodesta 1985 lähtien ja kirjoittanut väitöskirjan työyhteisösovittelusta – ”Paremmin puhumalla” – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Väitöskirja on alansa ensimmäinen Euroopassa. Timo on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005-2020. Timon kehittämä sovitteluprosessi palkittiin vuoden 2016 vuorovaikutustekona Jyväskylän yliopiston vuorovaikutustieteiden Prologos ry:n toimesta. Timo on Suomen johtava sovittelijakouluttaja ja suosittu puhuja.

Seppo Koskinen, emeritusprofessori, työoikeuden professori

Kesto: 49 ot

Kurssimaksu: Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.Opettaja: Ruutu Sirkku

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Aika: 11.10.2021 - 25.5.2022

Kurssimaksu: 1600,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu neljässä erässä:
   Erä 1: 400,00 €
   Erä 2: 400,00 €
   Erä 3: 400,00 €
   Erä 4: 400,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 14.10.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 10.10.2021 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit