Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

3670202A Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä A, 4 op

Aika: 20.3.–26.4.2023 ma ja ke klo 16.30–19.45 sekä 3.5.2023 ke klo 16.30–18.00

Huom. ei opetusta 10.4.2023 ma

Loppukoe kotona tehtävä etäkoe ajalla 6.5.- 8.5.2023

Uusinta kotona tehtävä etäkoe ajalla 3.6.– 5.6.2023 (HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)

Opettaja: FM Anita Matveinen

Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).


Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.


Tavoite:

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

• osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja

• ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön

• osaa laatia lyhyitä viestejä ja etsiä tietoa netistä

• osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti

• on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Sisältö:

• Aihepiirit: esim. paikalliskulttuuri, kansalaistoiminta, ympäristönsuojelu, ruuanlaitto, yhteisasuminen, uutiset

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. mielipiteen kysyminen ja kertominen, eriävän mielipiteen ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen, syiden ja seurausten ilmaiseminen, toiveiden esittäminen

• Tärkeimmät rakenteet: demonstratiivi- ja possessiivipronomineja, imperfekti, passé composé ja pluskvamperfekti, ajan ilmaisuja, subjunktiivi, epäsuora esitys, passiivi, gerundi


Kirja: Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (loppupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.  

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN202 Ranskan jatkokurssi 2, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto ja kurssimaksu: 48 t, 112 € / 87 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen kurssin alkua.

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.Opettaja: Matveinen Anita, FM

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ma: 16.30 - 19.45 Ke: 16.30 - 19.45

Aika: 20.3.2023 - 8.5.2023

Kurssimaksu: 112,00 €

Opiskelijahinta: 87,00 €

Opintopisteet: 4.00

Ilmoittautuminen alkaa: 8.10.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 20.3.2023 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit