Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

3670201A Ranskan jatkokurssi 1, ryhmä A, 4 op

Tämä kurssi on päättynyt

Aika: 23.1.–27.2.2023 ma ja ke klo 16.30–19.45 sekä 1.3.2023 ke klo 16.30–18.00
Loppukoe kotona tehtävä etäkoe ajalla 4. – 6.3.2023
Uusinta kotona tehtävä etäkoe ajalla 3. – 5.6.2023 (HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle viim. 10 päivää ennen koetta.)
Opettaja: FM Anita Matveinen
Kurssi opetetaan etäyhteydellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera (laitteen omat yleensä riittävät).

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla  täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen  perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä  ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Tavoite:
Kurssin suorittanut opiskelija
• osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita
• ymmärtää helpoista yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
• osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
• tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria
Sisältö:
• Aihepiirit: kulttuuri, harrastukset, matkustaminen, opiskelu, työelämä, asuminen  
• Kielenkäyttötilanteeet: mm. kysymysten ja tiedustelujen esittäminen, itsestään ja menneistä tapahtumista kertominen, mieltymysten ja arvioiden ilmaiseminen, netin käyttö
• Tärkeimmät rakenteet: vertailuasteet, objekti-, relatiivi- ja indefiniittipronomineja, imperfekti ja passé composé, ajan ilmaisuja, inversiokysymys, konditionaali


Kirja: Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017
TAI
Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja.
Kirjaa on myynnissä helsinkiläisissä kivijalkaliikkeissä, joista voi tiedustella myös digiversiota. Digiversio on saatavilla mm. kustantajan sivuilla osoitteessa https://boutique.ehachettefle.com/en/FI?page=2
Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat taidot.
Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN201 Ranskan jatkokurssi 1, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta
Arvosteluasteikko: hyv-hyl
Kesto ja kurssimaksu: 48 t, 110 € / 85 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen. HY avoimen rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta muutama päivä ennen kurssin alkua.
Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee  myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.Opettaja: Matveinen Anita, FM

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ma: 16.30 - 19.45 Ke: 16.30 - 19.45

Aika: 23.1.2023 - 6.3.2023

Kurssimaksu: 112,00 €

Opiskelijahinta: 87,00 €

Opintopisteet: 4.00

Ilmoittautuminen alkaa: 15.9.2021 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 22.1.2023 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit