Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

17931050 Tuotekehitys, 5 op, lv. 2020-21

Ajankohta:
Verkkokurssi keväällä/alkukesällä 2021. Tarkempi aikataulu tulossa.
 

Sisältö: Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa. Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely sekä sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD) ja vaatimusten hallinta. Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
  • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
  • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
  • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
  • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
  • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
  • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
  • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Suoritustapa: Luennot 20 h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti) ja avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Kirjallisuus: Ulrich, K &Eppinger, S. 2000. Product Design and Development. Mc Graw-Hill, 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p.

Verkkoluennoilla (Moodle) käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu

Ilmoittautuminen tälle yksittäiselle jaksolle ennen aloitusluentoa.

Kurssimaksu: 50 € + 20 €

 

hakusanat: tuotantotalous


Kuuluu kokonaisuuteen:
17931000: Tuotantotalous 25 op, lv. 2020-21


Opettaja: Hänninen Kai

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Paikasta riippumaton

Aika: 27.4.2021 - 8.6.2021

Kurssimaksu: 70,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 20,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 70,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 10.5.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 23.4.2021 15.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit