Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

14301040 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op

Tämä kurssi on peruttu

Aika:
pe 19.3. klo 17.00-20.00
la 20.3. klo 10.00-12.00 ja 13.00-15.00
ti 23.3. klo 18.00-20.00
pe 26.3. klo 17.00-20.00

Kurssi pidetään etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänentoisto ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

Suoritustapa: Luennot (12 t) ja essee

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:

  1. Kumpulainen K. ym. (toim.) 2016. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788.
  2. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015. Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
  3. Traumaperäinen stressihäiriö, Käypä hoito -suositus.
  4. Joki-Erkkilä M & Korkman J. Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä - mitä tulee huomioida?. Duodecim, 2015;131(10):985-90.
  5. Muukkonen T & Tulensalo H. Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim, 2015;131(10).
  6. Tuominen M & Ellonen N. Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim, 2015;131(10).
  7. Tupola S, Kivitie-Kallio S, Kallio P, Koskinen S & Alapulli H. Epäily lapsen fyysisestä pahoinpitelystä - tunnistaminen ja toimenpiteet terveydenhuollossa. Duodecim, 2015;131{10).
  8. Väkivallaton lapsuus: toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025 Osa 11 (STM)
  9. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 Osa 1 (THL)
  10. muu mahdollinen materiaali

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.


Kuuluu kokonaisuuteen:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021


Opettaja: Puustjärvi Anita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Aika: 19.3.2021 - 26.3.2021

Kurssimaksu: 145,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 50,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 95,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 14.9.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 23.2.2021 14.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit