Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

86503100 Kokonaisvaltainen rentoutusohjaaja -koulutus

Aika:

1.Osio 6.–7.2.2021
2.Osio 13.–14.3.2021
3.Osio 10.–11.4.2021
4.Osio 29.–30.5.2021
5.Osio 14.–15.8.2021
la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–14.30

Tavoite ja sisältö:
Luo voimavaroja omaan henkilökohtaiseen elämääsi ja tue muita kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä yksilö- ja ryhmänohjauksissa! Tässä ainutlaatuisessa kehollisessa koulutuskokonaisuudessa lähestytään aihetta kokemuksellisesti ja teorian osalta tarvittavilta osin. Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä. Perehdymme mielen ja kehon rentoutumiseen, itsetuntemukseen sekä hermoston (perusteet) rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen hyvin yksinkertaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa, ja siten ihmisen läsnäolo tässä hetkessä. Terveys ja sen säilyttäminen on suoranaisessa yhteydessä mielen, kehon ja tunnetason tasapainoon yksilössä sekä siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa oman olotilansa ja pystyy reagoimaan siihen tarvittaessa. Oman olotilan tiedostaminen ja kyky löytää tasapaino omassa elämässä on tärkeä tekijä stressin ennaltaehkäisyyn. Kun ihminen on luonnollisessa, harmonisessa mielen ja kehon olotilassa, on hän elinvoimainen ja hänellä on hyvä vuorovaikutus aktiviteetin ja rauhoittumisen välillä. Mielen ja kehon eristäytyneisyys on olotila, jossa ihminen menettää luonnollisen ja terveen tasapainon. Sen jatkuessa ihminen voi joutua stressiin, ylirasittuneisuuteen, krooniseen väsymykseen tai sairastua lopulta uupumukseen (burn-out). Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä. Koulutus sisältää viisi lähiopetusjaksoa ja jaksojen välisen etäopiskelun. Niiden suorittamisen jälkeen voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka läpäisyn ja 20 tunnin yksilö- tai ryhmänohjausharjoittelun valmistuu kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä. Koulutussisältöön kuuluu teorian- ja käytännön opinnot ja  koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia teoriatasolla  ja käytännön tasolla kokonaisvaltaisesta rentoutuksesta ja  palautumisesta, luontaisen hengityksen tasapainottamisesta, stressin  ennaltaehkäisystä sekä stressistä palautumisesta, hermoston tärkeiden  toimintojen ymmärtämisestä sekä autonomisen hermoston rauhoittamisesta,  tasapainottamisesta ja resilienssikyvyn kasvattamisesta, kuten myös keho  - mieli ja tunneyhteyden vahvistamisesta. Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus antaa valmiudet  kokonaisvaltaisten rentoutustuntien ryhmänohjauksen ja yksilöohjaukseen,  tuntiohjelman laatimiseen sekä tuntien ohjaamiseen eri kohderyhmille. Koulutuksen lähiopetusjaksot pohjautuu monimuotoiseen  koulutusmateriaaliin, joka jaetaan oppilaille lähiopetuksen aikana.  Oppilas saa koulutuksessa myös suosituksia opintoja syventävästä  oheiskirjallisuudesta. Oheiskirjallisuus ei ole Kokonaisvaltaisen  rentoutusohjaajan koulutuksen opinnoille pakollista, mutta oppilas voi  halutessaan perehtyä siihen ja laajentaa siten tietämystään.

 • Rentoutuksen perusta
 • Rentoutusharjoituksia mielen ja kehon irtipäästämiselle
 • Aloittelevan tason rentoutus ja edistyneemmän tason syvärentoutus
 • Stressi ja sen oireet 1: stressiä ja uupumusta aiheuttavat tekijät
 • Stressi ja sen oireet 2: stressin vaikutus aivojen toimintaan
 • Stressi ja sen oireet 3: stressin ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 • Stressi ja sen oireet 4: resurssien löytäminen ja integrointi
 • Stressin ja uupumuksen aiheuttamat oireet ja niiden neutralisoiminen 
 • Mielen rauhoittaminen; hermosto ja sen rauhoittaminen 
 • Hermosto 1: hermosto ja aivot; perusteet
 • Hermosto 2: stressivastine HPA-akseli
 • Hermosto 3: stressin vaikutus aivojen ja hermoston toimintaan
 • Hermosto 4: aivojen toiminta: Limbinen systeemi, otsalohkot, tunnesäätely
 • Hermosto 5: aivot ja tunnesäätely, tietoisen läsnäolon vaikutukset aivoihin
 • Hengitys 1 - 2: Hengitys ja luontainen hengitys, syvennetty ja kokonainen hengitys 
 • Hengitys  3 - 5: Hengitys läsnäoloa vahvistavana tekijänä,  hengityksen  tasapainon saavuttaminen ja sen ylläpitäminen, tasapainoinen  hengitys  hermostoa rahoittavana tekijänä, luontainen hengitys ja tunnesäätelykyky
 • Lempeät kehon liikehdinnät 1 - 5: hengitys ja liike
 • Mindfullness ja sen positiiviset vaikutukset yksilö- ja yhteiskunnallisella tasolla
 • Tietoinen läsnäolo yksilö- ja ryhmänohjauksessa
 • Läsnäoloharjoitukset ja hyvän olon harjoitukset 
 • Luontainen olotila ja sen vahvistaminen 
 • Kehon ja mielen eristäytyneisyys 
 • Harjoituksia kehon ja mielen yhteydelle 
 • Somaattisuusharjoituksia
 • Maadoitus ja kehon rajat 
 • Mielenhallinta ja kehon keskusta 
 • Visualisointi ja sen vaikutus; visualisointiharjoituksia tukemaan henkilökohtaisia voimavaroja
 • Kehon energiat 
 • Tunnetilat ja niiden merkitys rentoutuksessa 
 • Kehoterapiamenetelmiä syventämään mielen ja kehon yhteyttä 
 • Positiivisten resurssien löytäminen ja niiden integroiminen jokapäiväiseen elämään 
 • Conscious living – läsnäolo arkipäivässä 
 • Yksilö- ja ryhmänohjaustunnin rakenne, aloitteleva ja edistyneempi taso 
 • Ohjaustaitojen harjoittelu yksilö- ja ryhmänohjauksessa 
 • Kotiohjelmat 1 - 20

Koulutusta voit hyödyntää:

 • Ryhmä- ja yksilöohjauksessa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Mind-ohjauksissa
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Pedagogisissa sekä sosiaali- ja terveysalan ammateissa
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Omien resurssien kasvattamiseen ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Lisätietoa: https://www.yogaettherapy.com/rentoutusohjaaja

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kasvatusalan ammattilaiset sekä kaikki oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä sekä mielenrauhan ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamisesta kiinnostuneet.

Kouluttaja: Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja (BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen.

Kurssimaksu: 1400 €, koe 220 € (koeaika ilmoitetaan erikseen myöhemmin). Kurssimaksun voi  maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.


Opettaja: Kemppainen Sonja

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 22, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu), Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Aika: 6.2.2021 - 15.8.2021

Kurssimaksu: 1400,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kolmessa erässä:
   Erä 1: 466,67 €
   Erä 2: 466,67 €
   Erä 3: 466,67 €

Ilmoittautuminen alkaa: 9.4.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 26.1.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit