Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

17901010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.
Kursen är inställd

Etäopetus Zoomissa 12.1.–16.2. ti klo 17.00–20.00

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen sekä Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä. 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi


This course belongs to the following module:
17901000: Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021


Teacher: Malho Maria

Number of places: Maximum number of course participants 25, The course is fully booked, you can enroll on the waiting list.

Name of course location: Etäopetus

Term: 12.1.2021 - 16.2.2021

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject