Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

13151510 Kiinan kansantasavallan ulkopolitiikka, 5 op

Aika:

12.4.-25.5.2023 ke & to klo 17.00-18.30 

Paikka: lähiopetus, opetusta voi seurata myös etänä

Tavoite ja sisältö: Kurssilla tarkastellaan Kiinan kansantasavaltaa alueellisena ja globaalina valtana sekä kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Kurssilla kiinnitetään huomiota historiallisiin linjoihin sekä ulkopolitiikan taustalla olevaan ajatteluun ja sen muutoksiin. Kurssilla Kiinan kansantasavalta nähdään paitsi ulkopoliittisena myös kauppapoliittisena toimijana. Tavoitteena on oppia ymmärtämään Kiinan ulkopoliittista toimintaa ja ajattelua sekä sijoittamaan Kiinan suhteet naapurimaihin, kehittyviin maihin sekä perinteisiin valtakeskuksiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa laajempaan historialliseen, valtapoliittiseen ja strategiseen kontekstiin.

Suoritustapa: Luennot (28 h) + essee, jonka aineistona myös englanninkielistä tieteellistä kirjallisuutta, 5 op

Kirjallisuus: Annetaan kurssin alussa

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu lukio- ja yliopisto-opiskelijoille sekä yleensä Kiinasta kiinnostuneille. Kurssi on yliopistotasoa, muttei edellytä aiempia opintoja.

Korvaavuus: ALKU-C503, 5 op (Helsingin yliopisto)

Opettaja: Dos. Taru Salmenkari

Kesto ja kurssimaksu: 28 t, 110 € / 80 €

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.Teacher: Salmenkari Taru, Dos.

Number of places: Maximum number of course participants 60, There are available places on the course.

Name of course location: Hybridiopetus / Osallistu lähi- tai etäopetukseen
Language: Finnish

Date and time: We: 17.00 - 18.30 Th: 17.00 - 18.30

Term: 12.4.2023 - 25.5.2023

Price: 110,00 €

Student price: 80,00 €

Ects credits: 5.00

Enrollment begins: 1.6.2022 0.00

Enrollment ends: 5.4.2023 0.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Enroll