Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

14550000 Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, lv. 2022 - 2023

Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op, järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena, mutta koronatilanteen vaatiessa ne voidaan järjestää myös etänä.

Tavoite ja sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

• Johdatus kirjoittamiseen 5 op

• Proosan kirjoittaminen 5 op

• Lyriikan kirjoittaminen 5 op

• Draaman kirjoittaminen 5 op

• Tietokirjoittaminen 5 op

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.

Suoritustapa: Opintojaksot koostuvat lähiopetuksena tapahtuvasta luento (12 t) - ja ryhmäopetuksesta (12 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (harjoitustehtävät ja kirjallisuuden lukeminen). Opiskelija laatii opintojen aikana oppimisportfolion.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 880 €, sisältää Turun yliopiston maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä. Huom. Käsittelymaksu 5 €/erä.

HUOM! Tarkistathan opintojaksojen aikataulut ja järjestyksen ennen ilmoittautumista!


The following courses are included in this module:
14551021: Draaman kirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023
14551031: Tietokirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023
14551041: Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023

Teacher: Useita opettajia

Number of places: Maximum number of course participants 20, There are available places on the course.

Name of course location: Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Language: Finnish

Term: 29.8.2022 - 25.5.2023

Price: 880,00 € (University tuition fee 80,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 800,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kahdessa erässä:
   Erä 1: 440,00 €
   Erä 2: 440,00 €

Ects credits: 25.00

Enrollment begins: 31.3.2022 10.00

Enrollment ends: 28.8.2022 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject