Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

14571000 Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, lv. 2022-23

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan. 

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia (linkit kurssien tietoihin alempana). Kunkin kurssin aikataulutiedot on kerrottu tarkemmin kurssin kuvauksessa. Kursseille voi mahdollisesti ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.


The following courses are included in this module:
14571010: Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op
14571020: Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op
14571030: Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op
14571040: Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op
14571050: International Creative Business Basics, 3 cr

Teacher: Useita opettajia

Number of places: Maximum number of course participants 12, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning

Term: 15.9.2022 - 31.7.2023

Price: 445,00 € (Price includes university tuition fee 50,00 €)

Price when enrolling: 445,00 €

Ects credits: 20.00

Enrollment begins: 16.5.2022 10.00

Enrollment ends: 14.9.2022 10.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject