Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3310202B Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

Kursen är inställd

Aika: Aika: 15.8.–30.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 1.9. to klo 16.30–18.00
Uusinta 26.9. ma klo 17.00–18.30

Opetus järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Kurssilla on käytössä myös oppimisalusta Moodle. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua. Otathan yhteyttä, jos et ole saanut ohjetta opetuksen alkamisaamuun mennessä. Tarkistathan myös roskapostisi.

Loppukoe ja uusinta järjestetään etäkokeina kurssin Moodle-alustalla. HUOM. Uusintaan tulee ilmoittautua opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta.
Opettaja: FM Sari Meurman

Sisältö: Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. Kurssi on erittäin intensiivinen, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja:  Bella vista 2, kpl 7–12
Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia

Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto ja kurssimaksu: 42 t, 100 € / 75 € Kurssimaksuun sisältyy HY avoimen maksut.Teacher: Meurman Sari, FM

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning
Language: Finnish

Date and time: Mo: 16.30 - 19.45 Tu: 16.30 - 19.45 We: 16.30 - 19.45 Th: 16.30 - 19.45

Term: 15.8.2022 - 1.9.2022

Price: 100,00 €

Student price: 75,00 €

Ects credits: 3.00

Enrollment begins: 31.3.2022 10.00

Enrollment ends: 14.8.2022 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject