Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3625102B Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op, ryhmä B

Kursen är inställd

Aika: 25.10.–1.12. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 8.12. to klo 17.15–18.45
Uusinta: 10.1. ti klo 17.00-18.30 (HUOM: ilmoittautumiset opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta)

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Sisältö ja tavoite: Jatkamme kielitaidon osa-alueiden harjoittelua: lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista.  Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asuminen, ostokset, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kielioppiasioina mm. persoonapronominien taivutus, demonstratiivipronominit, paikan ja tavan adverbit, vertailumuodot, refleksiiviverbit, persoonaton ilmaisu ja indikatiivin yksinkertainen perfekti.

Lähtötaso: A1

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 1, kpl 6–10

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op, (CEFR A1) KK-POR101 (Helsingin yliopisto), hyväksytty suoritus edellyttää 75 %:n läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl


ALKEISKURSSIT 1 JA 2
Alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan perusrakenteita ja keskeistä käyttösanastoa. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Opetustunnit: 42 t

Kurssimaksu: 100 € / 75 € Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston maksun, joka  oikeuttaa opinto-oikeuden ja suoritusmerkinnän saamiseen.Teacher: Reko Eriikka, HuK

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning
Language: Finnish

Date and time: Tu: 17.15 - 20.00 Th: 17.15 - 20.00

Term: 25.10.2022 - 8.12.2022

Price: 100,00 €

Student price: 75,00 €

Ects credits: 3.00

Enrollment begins: 31.3.2022 10.00

Enrollment ends: 26.10.2022 13.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject