Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3145101F Espanjan alkeiskurssi 1 ryhmä F, 4 op

Aika: 24.10.–28.11. ma ja ke klo 17.00–20.15 ja 30.11.2022 ke klo 17.00-18.45
Loppukoe 7.12. ke klo 17.00–18.30
Uusinta 10.1. ti klo 17.00-18.30 (HUOM: Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.)

Sisältö: Opitaan kielen perusasioita mm. kertomaan itsestä, perheestä ja harrastuksista sekä asioimaan ravintolassa; kielioppiasioista mm. olla-verbit, indikatiivin preesens.

Opetuskieli: Tässä ryhmässä pääosin espanja

Lähtötaso: -

Kirjat: Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Español uno (13. tai uudempi laitos), kpl 1-8.  

Arvosteluasteikko: hyv-hyl


ESPANJAN ALKEISKURSSIT:

Alkeiskurssi 1 ja alkeiskurssi 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla opitaan espanjan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Lisäksi tehdään helpohkoja keskustelu- ja kuunteluharjoituksia. Kurssit ovat erittäin intensiivisiä, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa. 

Korvaavuus: Alkeiskurssi 1 vastaa kielikeskuksen espanjan alkeiskurssia 1 (KK-ESP001) ja alkeiskurssi 2 vastaa espanjan alkeiskurssia 2 (KK-ESP101) (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa sekä hyväksyttyä loppukoetta.

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.  

Opetustunnit: 48 t

Kurssimaksu: 110 € / 85 €. Hinta sisältää Helsingin avoimen yliopiston opintomaksun.Teacher: Navarro Marta, Licenciada

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu), Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Language: Spanish

Date and time: Mo: 17.00 - 20.15 We: 17.00 - 20.15

Term: 24.10.2022 - 7.12.2022

Price: 110,00 €

Student price: 85,00 €

Ects credits: 4.00

Enrollment begins: 31.3.2022 10.00

Enrollment ends: 26.10.2022 16.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject