Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

38602030 Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Aika: 26.4.–7.6.2021 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta: 12.7.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin
Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Tarvitset opiskeluun tietokoneen, jossa on äänentoisto ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen oma riittää) sekä nettiyhteys.

Sisältö: Syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus. Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän  jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3  venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto).

Kesto: 52 otTeacher: Kark Jelena

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus

Date and time: Mo: 17.00 - 20.30 We: 17.00 - 20.30

Term: 26.4.2021 - 7.6.2021

Price: 110,00 €

Student price: 85,00 €

Enrollment begins: 3.4.2020 0.00

Enrollment ends: 25.4.2021 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject