Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

15101010 Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op, lv. 2022-2023

Kursen är inställd

Luennot:
29.1. ja 5.2.2022 la klo 9.15–16.00
Opetus etäyhteydellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi!

Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa, luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät, hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita sekä hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian alueelta.

Suoritustapa: Luennot (14 t) sekä omakohtainen työskentely (118 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus (huomaa päivitykset!): 

  • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009):      Musiikkiterapiapalvelut. 
  • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja      musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa      mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136 ON      MOODLESSA
  • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa      Musiikkiterapia, 28(1) ON MOODLESSA
  • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012).      Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21),      1656-61.
  • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja      merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2) 
  • Erkkilä,      J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia,      34 (4), 251-263.

This course belongs to the following module:
15101000: Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely, 40 op, lv. 2022-2023


Teacher: Hakomäki Hanna

Number of places: Maximum number of course participants 27, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning

Date and time: Sa: 09.30 - 16.15

Term: 29.1.2022 - 14.4.2022

Price: 125,00 € (Price includes university tuition fee 30,00 €)

Price when enrolling: 125,00 €

Ects credits: 5.00

Enrollment begins: 1.8.2021 10.00

Enrollment ends: 14.4.2022 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject