Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

10990040 Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op

Aika: 26.1. ke, 2.2. ke, 9.2. ke, 17.2. to, 2.3. ke, 9.3.ke klo 16.30-20.15

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnankehittämisprojekteihin käytännönläheisesti. Opiskelija osaa pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla sekä kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä.

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajanedustajille ja toisille ryhmille.

Opetus-ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaankurssilla.


Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 


This course belongs to the following module:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Teacher: Oinonen Sami

Number of places: Maximum number of course participants 30, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning

Term: 26.1.2022 - 9.3.2022

Ects credits: 4.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject