Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

10990000 Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. 

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilunosa-alueet ja toimintatavan

-hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta-pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön

-selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa 

-käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet

-määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Huomioithan, että kurssit ja niiden tehtävät tulee suorittaa kokonaisuuden (opinto-oikeuden) päättymiseen mennessä. 

Kurssimaksu: kokonaisuusmaksu 895€, sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin avoimeen yliopistoon  ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kurssimaksun voi  maksaa myös kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

 

Asiasana: palvelumuotoilu, muotoilu, visuaalinen viestintä, service design, service management, palvelujohtaminen, johtaminen, markkinointi


The following courses are included in this module:
10990010: Johdatus muotoiluajatteluun, 2 op
10990020: Brändi ja visuaalisuus, 4 op
10990030: Business design, 4 op
10990040: Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op
10990050: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op
10990060: Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op
10990070: Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Teacher: opettajia Useita

Number of places: Maximum number of course participants 30, The course is fully booked, you can enroll on the waiting list.

Name of course location: Toimipaikka avoin

Term: 24.8.2021 - 30.6.2022

Price: 895,00 € (University tuition fee 35,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 860,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kahdessa erässä:
   Erä 1: 447,50 €
   Erä 2: 447,50 €

Ects credits: 25.00

Enrollment begins: 3.6.2021 10.00

Enrollment ends: 23.8.2021 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject