Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3670102A Ranskan alkeiskurssi 2, ryhmä A, 4 op

Aika: 18.5.–17.6.2021 ti ja to klo 17.00–20.15, 21.6. ma klo 17.00–20.15 sekä 22.6. ti klo 17.00–18.30  
Opetus toteutetaan etänä Zoomin välityksellä.
Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Loppukoe 23.6. ke klo 17.00–18.30
Uusinta 2.8. ma klo 17.00–18.30
Loppukoe ja uusinta järjestetään kurssin Moodle-alustalla. Uusintaan ilmoittautumiset opettajalle!

Sisältö ja tavoite: Kehitämme edelleen alkeiskurssin 1 taitoja. Opimme ilmaisemaan itseämme eri aikamuodoissa sekä tutustumme ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin. Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika, toiveiden ja mielipiteiden kuvailu, säästä kertominen, ympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa asioiminen. Keskeisiä kielioppiasioita mm. verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti ja futuuri, adverbiaali- ja objektipronominit, partitatiivinen artikkeli, kysymyslauseet. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot

Kirja: 
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (jälkipuoli) sekä Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Kirjaa voi tilata esim. Saksan tai Ranskan Amazonista: amazon.de / amazon.fr. Huomaathan, että sinun tulisi tilata ranskalainen painos. (Kirjasta on olemassa myös saksalainen versio.) Oppikirja löytyy myös Suomalaisen kirjakaupan Helsingin Aleksanterinkadun myymälän valikoimista.

Korvaavuus: Alkeiskurssi 2 korvaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssin Ranskan alkeiskurssi 2 a + b (KK-RAN105), yht. 4 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.

Kesto: 48 t

Hinta: Kokonaishinta 110 € / 80 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 95 € (alennushinta korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille 70 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 15 €, maksetaan avoimeen rekisteröitymisen yhteydessä. (Maksu ei koske HY:n tutkinto-opiskelijoita.)

HY avoimen rekisteröitymisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kesäkuun alussa. Teacher: Lehtonen Leena

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning

Term: 18.5.2021 - 23.6.2021

Price: 110,00 € (University tuition fee 15,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 95,00 €

Student price: 85,00 € (University tuition fee 15,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 70,00 €

Enrollment begins: 27.1.2021 0.00

Enrollment ends: 11.5.2021 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Enroll