Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3310202B Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

Aika: 15.3.–26.4.2021 ma ja ke klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta 5.4. ma

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Loppukoe 28.4.2021 ke klo 17.00–18.30
Uusinta 17.5.2021 ma klo 17.00–18.30
Järjestetään etäkokeina Moodle-alustalla.

Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Tavoite ja sisältö: Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens.

Kirja: Kirja: Bella vista 2, kpl 7–12

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

 Teacher: Taavitsainen-Petäjä Leena

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus

Date and time: Mo: 17.00 - 19.45 We: 17.00 - 19.45

Term: 15.3.2021 - 28.4.2021

Price: 100,00 €

Student price: 75,00 €

Enrollment begins: 20.3.2020 0.00

Enrollment ends: 17.3.2021 12.06

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject