Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

3310203B Italian jatkokurssi 4, 2 op

Aika: 19.1.–13.4.2021 ti klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta viikolla 8

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä.

Loppukoe 20.4.2021 ti klo 17.00–18.30

Uusintakoe 17.5. ma klo 17.00–18.30

Loppukoe ja uusinta järjestetään etäkokeina.

Tavoite ja sisältö: Kurssilla tutustutaan italian kieleen, kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. Tekstit ja kuuntelut sisältävät sekä asiatekstejä että nykypäivän puhekieltä. Kirjan avulla opiskelija kehittää kaikkia kielitaidon osa-alueita, suullista harjoittelua on paljon. Kieliopilliset kokonaisuudet on jaettu useampaan kappaleeseen. Kieliopillinen sisältö: Konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti, liittofutuuri, ehtolauseet, gerundi, epäsuora kysymys, puhekieli vs. kirjakieli. Aihepiirit: Elämänvaiheet, perhe ja yhteiskunta, naisen asema Italiassa, italianlainen kirjallisuus, yhteiskunnallisia haasteita, italialainen musiikki, media ja uutiset.

Kirja: Italiano per passione (kpl 6–8)

Lähtötaso: B1

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus Italian jatkokurssi 4, 2 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoettaTeacher: Taavitsainen-Petäjä Leena

Number of places: Maximum number of course participants 19, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus

Date and time: Tu: 17.00 - 19.45

Term: 19.1.2021 - 20.4.2021

Price: 100,00 €

Student price: 75,00 €

Enrollment begins: 20.3.2020 0.00

Enrollment ends: 19.1.2021 8.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject