Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

7010500B Suomea intensiivisesti 5 ryhmä B

Aika: 3.–26.5.ma–ke
klo 16.30–20.15

Oppikirja:  Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (kappaleet 1 - 4)

Sisältö: Ympäristönsuojelu ja kierrätys. Kulttuuri ja taide. Historia ja yhteiskunta. Maantieto ja nähtävyydet. Kirjeet ja sähköpostit. Konditionaalin preesens ja perfekti. Passiivin aikamuodot, objekti ja konditionaali. Lisää sanatyyppejä ja rakenteita.

Opetuskieli: Suomi

Lähtötaso: A2.1

Edeltävät opinnot: Kesäyliopiston Suomea intensiivisesti 4 tai muutoin hankitut vastaavat taidot

Suoritustapa: Kurssin kesto on 4,33 oppituntia päivässä, yhteensä 52 tuntia.  Kurssin 52 kontaktiopetustunnin lisäksi itsenäisen työskentelyn (kotitehtävien ja kokeeseen valmistautumisen) määräksi arvioidaan 54,8 tuntia. Viikossa kontaktiopetusta on 13 oppituntia ja itsenäisen työskentelyn määräksi arvioidaan viikossa 13,7 oppituntia. 


Textbook: Gehring - Heinzmann - Päivärinne - Udd, Suomen mestari 3 (chapters 1 - 4)

The course covers the following topics and grammar: Environmental protection and recycling. Culture and art. History and society. Geography and sights. Writing letters and emails. The grammar: The present and the perfect of the conditional. The tenses of the passive, the object and the conditional. More word types and grammatical structures.

The course is taught in Finnish.

Starting level: A2.1

Previous studies: Intensive Finnish 4 (Summer University) or equivalent skillsTeacher: Vilhunen Tarmo

Number of places: Maximum number of course participants 32, The course is fully booked, you can enroll on the waiting list.

Name of course location: Etäopetus / Distance learning

Date and time: Mo: 16.30 - 20.15 Tu: 16.30 - 20.15 We: 16.30 - 20.15

Term: 3.5.2021 - 26.5.2021

Price: 110,00 €

Enrollment begins: 12.10.2020 0.00

Enrollment ends: 5.5.2021 16.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject