Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

16391020 Kansainvälinen oikeus, 6 op

Voit ilmoittautua, jos olet suorittanut oikeustieteen johdantokurssin

Huom. Etäopetus! Tarvitset tietokoneen verkkoyhteydellä ja äänikortilla, kaiuttimella ja mikrofonilla (myös tietokoneen omat riittävät).

Hinta: Kokonaishinta 175 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 155 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 115 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Turun avoimen yliopiston maksu 20 € laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Ajankohta:
16.3. ti, 18.3. to klo 18.00–21.15
20.3. la, 27.3. la klo 10.0014.00
9.4. pe klo 18.0019.30
10.4. la klo 10.0014.00
Moodle-tentit (24 t tentti verkossa; tarkemmat ohjeet saa kurssilla): 19.4.2021, 7.6.2021, 9.8.2021

Vaihtoehtoinen suoritustapa portfolio, palautus Moodleen 10.5. mennessä. Portfoliosta saa lisätietoa kurssilla, jonka yhteydessä on mahdollisuus myös ohjaukseen portfolion tekemisessä.

Tavoite:
1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt.
2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin.
3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.
4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä hankesuunnittelua ja läpivientiä (portfolio).

Sisältö: 
- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
- oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
- kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
- tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
- kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Suoritustapa: Luennot (25 t) ja joko tentti luennoista ja kirjallisuudesta tai portfolio. Portfolio-suoritusmuodon valinta edellyttää 75 % läsnäoloa luennoilla.

Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssillaTeacher: Korhonen Outi

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Etäopetus

Term: 15.3.2021 - 19.3.2021

Price: 175,00 € (University tuition fee 20,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 155,00 €

Student price: 135,00 € (University tuition fee 20,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 115,00 €

Enrollment begins: 21.4.2020 0.00

Enrollment ends: 15.3.2021 10.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject