Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

18001000 Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2020-2021

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2020 aikana.

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA
Perusopinnot 25 op, Basic Studies in Work and Organizational Psychology, 25 ects

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT (15 OP)
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT (10 OP)
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 220 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.
  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on kaksi lukukautta. Itä-Suomen lukukaudet ovat: syyslukukausi 1.8. - 31.12. ja kevätlukukausi 1.1. - 31.7.  Opinto-oikeusaika alkaa aina lukukauden alusta (1.8. tai 1.1.) riippumatta opintoihin ilmoittautumisen ajankohdasta.  Opiskelijalla on oikeus osallistua Helsingin seudun kesäyliopiston järjestämään opetukseen vain sen lukuvuoden osalta, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua kesäyliopiston järjestämään opetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.


The following courses are included in this module:
18001050: Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op
18001040: Organisaatioiden johtaminen, 3 op
18001020: Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op
18001070: Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
18001085: Elinvoimainen organisaatio, 3 op
18001010: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan, 3 op
18001030: Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op
18001095: Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op
18001080: Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
18001075: Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op
18001065: Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
18001060: Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op
18001055: Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

Teacher: opettajia Useita

Number of places: Maximum number of course participants 40, There are available places on the course.

Name of course location: Useita opetuspaikkoja

Term: 20.8.2020 - 31.12.2021

Price: 480,00 € (University tuition fee 220,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 260,00 €

Enrollment begins: 17.6.2020 0.00

Enrollment ends: 31.12.2020 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject