Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

14301000 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021

This course is cancelled

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti

Tavoite ja sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Kohderyhmä: Monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 460 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.


The following courses are included in this module:
14301030: Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op
14301020: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op
14301010: Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op
14301040: Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op
14301050: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Teacher: opettajia Useita

Number of places: Maximum number of course participants 30, There are available places on the course.

Name of course location: ks. opintojaksot

Term: 29.1.2021 - 31.12.2021

Price: 460,00 € (University tuition fee 70,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 390,00 €

Enrollment begins: 14.9.2020 0.00

Enrollment ends: 18.1.2021 0.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject