Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

14301050 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

This course is cancelled

Aika: 10.9.2021 pe klo 17.30–19.45 ja 11.9.2021 la klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, kasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustapa: Luennot (10 t) ja essee

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:

1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL.
3. Heinonen H. ym. 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS- Kustannus.
4. Hämäläinen U. & Kangas 0. (toim.) 2010. Perhepiirissä Kela.
5. Perälä, M.-L., Halme, N. & Nykänen, Sirpa 2012. Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen. Helsinki: THL.
6. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lunden T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
7. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit.
8. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
10. Alatalo, M. et al. 2019. Porrasteisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Työpaperi 39/2019. Helsinki: THL.
11. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodlessa ilmoitettu materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.


This course belongs to the following module:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021


Teacher: Vähämartti Tarja

Number of places: Maximum number of course participants 30, There are available places on the course.

Name of course location: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Term: 10.9.2021 - 11.9.2021

Price: 145,00 € (University tuition fee 50,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 95,00 €

Enrollment begins: 14.9.2020 0.00

Enrollment ends: 23.2.2021 14.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject