Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

85908230 Fysiologia ja kuormitusfysiologia, 3 op

Ajankohta: Orientaatioluento etäyhteydellä 6.11.2023 ma klo 16–20,
lähiopetus 11.-12.11.2023 la–su klo 9–16,
tapaaminen etäyhteydellä 27.11.2023 ma klo 16–20  

Paikka: Tarkentuu myöhemmin

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi peruskuormitusfysiologiaa tanssiharjoittelun näkökulmasta sekä eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen periaatteita (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus jne.). Opintojakson itsenäisiin tehtäviin kuuluu mm. kehittävän harjoitusohjelman rakentaminen, joka käydään läpi viimeisessä verkkotapaamisessa.

Osaamistavoitteet:
-    Opiskelija ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen tanssiharjoitteluunsa ja omaan hyvinvointiin
    o    Opiskelija ymmärtää anatomian, biomekaniikan ja kinesiologian peruskäsitteitä ja tutkii niitä toiminnallisesti
-    Opiskelija ymmärtää hengityksen fysiologiaa
    o    opiskelija ymmärtää hengityksen merkityksen ja vaikutuksen omaan tanssiharjoitteluunsa ja tutkii tätä toiminnallisesti
-    Opiskelija osaa anatomiset perustasot, ja nivelten liikkeen suhteessa niihin ja ryhtyy soveltamaan tietoa
-    Opiskelija ymmärtää karkeasti erilaiset niveltyypit
-    Opiskelija ymmärtää lihasten perustoiminnan
    o    Opiskelija hahmottaa kehon keskivartalon ja yläraajan toimintaa
    o    Opiskelija ymmärtää perusasiat lihasten toiminnasta omassa kehossaan ja tutkii sitä toiminnallisesti
-    Opiskelija hahmottaa kehon muskuloskeletaalisen kokonaisrakenteen
    o    Erityisesti selkärangan ja yläraajan rakenteen ja toiminnan sekä näiden merkittävimmät termit/keholliset maamerkit
    o    erityisesti keskivartalon ja yläraajan lihakset ja näiden tehtävät
    o    opiskelija tutkii näitä toiminnallisesti
-    Opiskelija laatii liikeanalyysin itseä kiinnostavasta tanssiliikkeestä
    o    opiskelija tunnistaa omassa liikkeessään liiketasot, nivelten liikesuunnat, lihastyötavat sekä työskentelevät lihakset

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetusviikonloppuun ja verkkotapaamisiin sekä itsenäiset tehtävät Moodlessa

Materiaali:
-    Blandine Calais-Germain: 2008, Anatomy of movement
-    Lisäksi sähköinen/opettajan tunneilla jakama materiaali
-    hanki itsellesi ja ota mukaan pitkä jumppakuminauha

Opettajat: ft Johanna Osmala ja ft Jaana Mäkelä

 
This course belongs to the following module:
85908200: Tanssin anatomiaa ja fysiologiaa elämänkaaren eri vaiheissa (10 op), syksy 2023


Teacher: Useita opettajia

Number of places: Maximum number of course participants 16, There are available places on the course.

Name of course location: ks. kurssin tiedot
Language: Finnish

Term: 6.11.2023 - 27.11.2023

Price: 175,00 €

Kampanjahinta: 165,00 € valid until March 15

Ects credits: 3.00

Enrollment begins: 30.8.2022 10.00

Enrollment ends: 30.8.2023 10.00

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

1
Enroll