Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

88006000 Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet, 10 op

This course is cancelled

Aika:

1. ke 17.2.2021

2. ma-ti 19.-20.4.2021

3. ke 2.6.2021

4. ti-ke 24.-25.8.2021

5. to-pe 14.-15.10.2021

6. ma-ti 20.-21.12.2021

Tavoite ja sisältö: Koulutus antaa perustason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Kaikkien opintojaksojen välillä on itsenäisiä harjoitustehtäviä, joihin osallistuja löytää henkilökohtaista elämäntilannettaan sekä työyhteisönsä ajankohtaista tarvetta palvelevan näkökulman. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta jo koulutuksen aikana.

Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät ovat sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen kolmevuotiseen erikoistumiskoulutukseen (40 op), joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Kohderyhmä: Pedagogisen, hoidollisen ja terapeuttisen alan työntekijät, varhaiskasvattajat, nuoriso-ohjaajat, seurakuntien työntekijät, työnohjaajat, yhteisötaiteilijat jne.

Osallistumisen edellytykset: Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltuvalta pedagogiselta tai hoidolliselta alalta. Läsnäolo jokaisella opintojaksolla. Koulutukseen ei voi osallistua lainkaan, mikäli osallistuja joutuu pakottavasta syystä olemaan poissa 1. tai 2. opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa.

Kouluttaja: Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja, TaM Miina Savolainen

Ilmoittautuminen: Kurssilaiset valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti. Vapaamuotoinen hakemus ja todiste(kopio) pohjatietovaatimuksista toimitetaan perjantaihin 17.1.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella täällä.  Sitova ilmoittautuminen vahvistetaan valinnan jälkeen.

Kurssimaksu: 1850 €

Mikäli haluat maksaa neljässä erässä, kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä". Jos haluat laskutuksen erissä, älä siirry maksamaan lomakkeen lähettämisen jälkeen, vaikka automaattinen verkkosivuvastaus näin kehottaakin. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä. Jos et saa laskua sähköpostiisi kahden vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta, ole yhteydessä kesäyliopistoon.

Huom! Voimauttavan valokuvan -koulutusten koronakevään parhaat etäkokemukset hyödynnetään alkavissa ammatillisissa perusteet -koulutuksissa. Perusteet-koulutukseen lisätään voimauttavan valokuvan tunneherkkiä, dialogisia ja kasvokkaisia etävälineitä, avuksi kohtaamistyöntekijöille mahdollisia tulevia pandemiarajoituksia sekä jo käynnissä olevaa digiloikkaa varten.

Myös riskiryhmäläiset voivat osallistua – jokaiselle etsitään joustavat tavat myös niille mahdollisille jaksoille, jolloin fyysinen kokoontuminen ei ole mahdollista.

Riippuen koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä, jolloin etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle opiskelijalle löydetään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva opiskelija saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden, kuin lähijaksoihinkin mukaan pääsevät osallistujat.

 

 Teacher: Savolainen Miina

Number of places: Maximum number of course participants 16, There are available places on the course.

Name of course location: ks. opintojaksot

Term: 17.2.2021 - 21.12.2021

Price: 1850,00 €

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject