Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

17901030 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op

Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Syksy 2021

Tavoitteet ja sisältö: Tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi.

Edeltävät opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät

Suoritustapa: Virtuaaliluennot Moodle-oppimisympäristössä, verkkoharjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu harjoitustyö.

 

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi


This course belongs to the following module:
17901000: Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021


Teacher: avoin Opettaja

Number of places: Maximum number of course participants 25, The course is fully booked, you can enroll on the waiting list.

Name of course location: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu), Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Term: 1.8.2021 - 31.12.2021

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta