Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

17901040 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op

Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.

Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin

Aika: Syksy 2021

Tavoitteet ja sisältö: Ymmärrät tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistat oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten ja esseen hyväksytty suorittaminen.

 

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi


This course belongs to the following module:
17901000: Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021


Teacher: avoin Opettaja

Number of places: Maximum number of course participants 25, The course is fully booked, you can enroll on the waiting list.

Name of course location: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu), Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Term: 31.8.2021 - 31.12.2021

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta