null

Etelä-Karjalan kesäyliopisto Oy

Languages Search
Suomeksi På svenska

1012120 VERKOSSA Kesäyliopiston LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op 2022 - 2024

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät jo neljättä kertaa LUT-Kauppakorkeakoulun väyläopinnot. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2022 – toukokuu 2024 välisenä aikana. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä, pienin poikkeuksin.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2024 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Aika  15.09.2022 - 31.05.2024

Opintojen aloitustilaisuus on:
- 15.9.2022 klo 16.15 – 18.15 Lappeenrannan ryhmä
- 16.9.2022 klo 16.30 – 18.30 Lahden ryhmä
Aikataulut päivitetään kesän aikana.

Väyläopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
KTT Hanna Salojärvi, Aloitusluento 15.9.2022 klo 16.15 – 18.15 paikka Zoom

Akateeminen kirjoittaminen & tiedonhaku -luento: pe 23.9.2022 klo 16.30 - 19.45 (luennoitsijat Marja Talikka ja Jaakko Metsola, paikka Zoom)
Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille 12.10.2022)
Tiedonhaun perusteet (erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille 26.10.2022)
Lähdeviittaustehtävä (Moodlessa, deadline 2.11.2022)
Opiskelutaidot & ajanhallinta -osa-alueen itseopiskelu ja tehtävät (Moodlessa, deadline 9.11.2022)
Urasuunnittelu-osa-alueen itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma -tehtävä (Moodlessa, deadline 16.11.2022)

Kirjanpidon peruskurssi 6 op
Luennot 32 h
pe-la  11.-12.11.
pe-la 18.-19.11.
pe-la 2.-3.12.
pe klo 16.30–20.00 la klo 9.00–15.30 paikka zoom
Moodletentit (ilm. myöhemmin)
TkT, Yliopisto-opettaja Antero Tervonen

Hankintatoimen perusteet 6 op Luennot Zoomissa: To-la 13.-15.10.2022
to ja pe 16.30 – 20.30 ja la 9.15 – 1200. (HUOM, lauantain kellonajat)
Moodletentit
tentti 1. ma 7.11. 2022
tentti 2.  ma 9.1.2023
tentti 3. ma 6.3.2023
klo 16.30-20.30
Prof. Jukka Hallikas

Rahoituksen perusteet 6 op
Luennot 32 h pe-la 20.-21.1.2023 pe-la 27.-28.1. la 4.2. pe 16.30-20.30 ja la 9.15-16.00 paikka zoom
Moodletentti (ilm. myöhemmin)
KTT, Tutkijatohtori Timo Leivo

Markkinoinnin perusteet 6 op
Opetusmuoto: Verkko, luennot zoom-kokoushuoneessa, Moodle-oppimisympäristö käytössä
Opetuskieli: Suomi
Aikataulu
Ke 29.3.2023 klo 16.00 - 20.30
Pe 31.3.2023 klo 16.00 - 20.30
Ke 5.4.2023 klo 16.00 - 20.30
Ke 12.4.2023 klo 16.00 - 20.30
Case-videot ja -tehtävät 12.4. - 2.5.2023. Moodlessa itsenäisesti katsottavat case-videot ja niitä koskevat monivalintatehtävät
Harjoitustöiden esitystilaisuus Ke 3.5.2023 klo 16.00 - 20.00. Harjoitustöiden esitys ja opponointi 4 h. Harjoitustöiden palautus Moodleen viimeistään sunnuntaihin 30.4.2023 klo 23:59 mennessä!
Ensimmäinen tentti Moodlessa 10.5.2023 klo 17-20, uusintatentti 7.6.2023 klo 17-20
KTT Jaakko Metsola

Yritysjuridiikan perusteet 6 op KTT Helena Sjögrén
Luennot 24 h
to ja la
9.3. ja 11.3.
16.3. ja  18.3.
to 16.30-20.15
la 9.30-13.15.
Moodletentti (ilm. myöhemmin)

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op KTT Markku Ikävalko, KTT Anna Vuorio, KTT Satu Vesin 

Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op KTT PhD Heidi Olander, KTT Jorma Sappinen, KTT Päivi Maijanen-Kyläheiko

Taloustieteiden matematiikka 6 op DI Olli-Pekka Hämäläinen

Kansantaloustieteen perusteet 3 op KTT Jorma Sappinen

Mikroteoria 6 op KTT Jorma Sappinen

Suoritustapa
Verkkoluennot ja -harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit.
Jaksokohtaiset suoritustavat ja läsnäolovaatimus mainitaan kunkin jakson kohdalla.

Opinnot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston (Lahti) ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Lappeenranta) yhteistyönä LUT-Kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.
Verkon välityksellä järjestettävä reaaliaikainen kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Verkkotentit järjestetään arki-iltaisin. Osassa jaksoja voi olla valmiiksi nauhoitettuja luentoja, jotka opiskelijan tulee katsoa itsenäisesti.

Emoyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
lappeenranta@kesyli.net

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta
Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2022
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja.

TUTKINTO-OPINNOT LUT-KAUPPAKORKEAKOULUSSA
Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.
Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:
- Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.
- Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
- mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
- 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Kesäyliopistot seuraavat koronatilannetta ja opetusjärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia koronaohjeistusten mukaan.

Hinta
1950 euroa (sisältää 60 opintopistettä)
Laskutetaan 2 erässä (syyskuu 2022, tammikuu 2023)
Yksittäisten jaksojen hinta 200 euroa / jakso (väylän ulkopuoliset voivat osallistua yksittäisille jaksoille)

Sitova ilmoittautuminen 1.9.2022 mennessä

Peruutusehdot
Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei osallistu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.
Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.Teacher: Hanna Salojärvi, KTT

Number of places: Maximum number of course participants 30, There are available places on the course.

Name of course location: Verkossa

Date and time: Th: 16.15 - 18.15

Term: 15.9.2022 - 30.6.2024

Price: 1950,00 €

Ects credits: 60.00

Enrollment begins: 1.4.2022 0.00

Enrollment ends: 1.9.2022 23.55

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject